Risklərin İdarə edilməsi

Refinance Kİ İdarə Heyəti iclasının 02 May 2024-cü il tarixli protokolu ilə təsdiq edilmişdir.