Refinance Credit İttifaqı

 

Əsas fəaliyyət

Refinance Kredit İttifaqı 2011-ci ilin oktyabr ayında öz üvlərinə müxtəlif növ kreditlərin verilməsi üçün Mərkəzi Bankdan mütdətsiz lisenziya almışdır. 2011-ci ilin oktyabr tarixindən etibarən öz üzvlərinə təyinatından və təminatından aslı olaraq 300- 20 000  AZN və ya ABŞ dolları həcmində mikro kreditlər, 20 001-50 000 AZN və ya ABŞ dolları həcmində orta kreditlər təklif edir. Hal-hazırda Refinance Kredit Təşkilatının 400-dən çox üzvləri var.

 

Sahibkarığa Kömək Milli Fondunda investisiya layihələir üçün aşağıdakl linkə daxil olun

https://e-anfes.gov.az/LoginOwner.aspx

 

 

az-News

Write to us with your feedback

07/12/2011 09:29
Would you like to ask us questions about the services we have available? Please contact us. We...

Welcome to Our New Website

07/12/2011 09:28
We would like to announce the launch of our new website. You can find information about all the...