Refinance Credit İttifaqı

 

Əsas fəaliyyət

Refinance Kredit İttifaqı 2011-ci ilin oktyabr ayında öz üvlərinə müxtəlif növ kreditlərin verilməsi üçün Mərkəzi Bankdan mütdətsiz lisenziya almışdır. 2011-ci ilin oktyabr tarixindən etibarən öz üzvlərinə təyinatından və təminatından aslı olaraq 300- 30 000  AZN və ya ABŞ dolları həcmində mikro kreditlər, 30 001-50 000 AZN və ya ABŞ dolları həcmində orta kreditlər təklif edir. Hal-hazırda Refinance Kredit Təşkilatının 400-dən çox üzvləri var.

 

Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun güzəştli kreditləri hesabına investisiya layihələirı üçün aşağıdakl linkə daxil olun!

    www.edf.gov.az

az-News

This section is empty.